Manifestare în oraşul Corabia dedicată împlinirii a 500 de ani de la tipărirea ‘Liturghierului lui Macarie’.

Manifestare în oraşul Corabia dedicată împlinirii a 500 de ani

de la tipărirea ‘Liturghierului lui Macarie’.

Vineri, 7 noiembrie, la sala de festivităţi a Colegiului Naţional A. I. Cuza din Corabia, Preasfinţitul Părinte Sebastian a participat la festivitatea dedicată împlinirii a 500 de ani de la tipărirea ‘Liturghierului lui Macarie Ieromonahul’.

Cu ocazia acestei manifestări, Preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa primelor tipărituri bisericeşti pe teritoriul românesc pentru cultura şi spiritualitatea poporului român, dar şi nevoia atât de acută de carte autentic-românească ce se resimte în spaţiul autohton românesc.

Luni, 10 mai se împlinesc exact 500 de ani de când ‘părintele tiparului românesc’, Macarie Ieromonahul, a tipărit pentru prima dată în spaţiul românesc în limba slavonă cartea ce acum îi poartă numele, iar prin această manifestare oraşul Corabia se înscrie în rândul oraşelor ce promovează cultura şi spiritualitatea românească.

***

Tipărirea ”Liturghierului lui Macarie” a început în vremea domnitorului Radu cel Mare (1495- 1508), ctitorul Episcopiei Râmnicului, cel care l-a adus şi la Târgoviste pe Nifon, patriarh de Constantinopol, spre a păstori Ţara Românească din cetatea de scaun de la Târgovişte.

Lucrarea tipografică s-a încheiat în anul 1508 sub domnia voievodului Mihnea cel Rău, mulţi istorici considerând că ”Liturghierul” a ieşit de sub teascurile tipografiei ce funcţiona la Mânăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea.

Liturghierul din 1508 are 256 de pagini a cîte 15 rînduri de text. Din prima carte tipărită vreodată pe teritoriul Ţării Româneşti se mai păstrează doar şase exemplare, trei la Biblioteca Academiei Române, unul la Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, unul la Biblioteca Naţională din Bucureşti şi unul la Narodna Biblioteka Srbije din Belgrad.