Prima şedinţă a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei

Prima şedinţă a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei

Marţi, 27 ianuarie 2009, la Sfânta Mănăstire Clocociov din Slatina a avut loc şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei, organ deliberativ ce are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de laici din judeţul Olt, împărţiţi pe 5 comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Adunarea Eparhială este convocată o dată pe an, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al episcopiei şi pentru a fi aduse la cunoştină proiectele ce se vor desfăşura în anul ce urmează. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei este Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei.

Şedinţa Adunării Eparhiale a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârşită de Preasfinţia Sa. S-au analizat dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei pe anul 2008, s-au purtat discuţii pe seama lor, iar la sfârşit au fost semnate de către membrii celor cinci comisii.

S-a constatat, pentru fiecare sector în parte, bogata activitate desfăşurată de la înfiinţarea Episcopiei Slatinei. Cu acest prilej a fost prezentat Sfântul Antimis ce urmează a fi dat fiecărei biserici din cuprinsul judeţului Olt şi primul număr al revistei “Episcopia Slatinei”, revistă oficială a eparhiei, ce cuprinde în paginile ei cele mai importante evenimente ce au loc în cuprinsul episcopiei.

21345678