Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci) prăznuită la parohia “Sfinţii Trei Ierarhi” din Municipiul Slatina

Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci) prăznuită la

parohia “Sfinţii Trei Ierarhi” din Municipiul Slatina


Duminică, 22 martie, la parohia “Sfinţii Trei Ierarhi” din Municipiul Slatina, a fost săvârşită slujba Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a făcut referire la cele trei afirmaţii, greu de înţeles, din pericopa evanghelică a zilei. Prima dintre ele se referă la luarea Crucii şi urmarea lui Hristos. Sensul duhovnicesc al crucii este “crucea ca viaţă”, întrucât crucea este “dătătoare de viaţă”. Crucea vieţii, dacă este purtată cu bărbăţie şi demnitate creştină, te ajută să te lepezi de egoismul propriu şi să-L poţi sluji pe Hristos potrivit chemării Sale.

A doua afirmaţie se referă la adevărata “scăpare” a sufletului, căci cine va încerca să-şi scape sufletul de cruce şi de încercările ei, acela şi-l va pierde, iar cine îşi va supune sufletul crucii, şi-l va scăpa.

Cea de a treia afirmaţie face referire la cei ce vor gusta Împărăţia lui Dumnezeu încă de pe pământ, deoarece aceasta se află “în inimile noastre” – potrivit Evangheliei – încă din lumea aceasta. Astfel, raiul şi iadul chiar dacă nu sunt aici pe pâmînt, încep însă aici şi se continuă veşnic în cer.

Părintele paroh Gabriel Dobeanu, Consilier Administrativ – Bisericesc în cadrul Centrului Eparhial, a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru binecuvântarea adusă credincioşilor parohiei, subliniind că acest binecuvantat prilej este ca un popas duhovnicesc la umbra Sfintei Cruci, la jumătatea nevoinţei Postului celui Mare. De asemenea, a făcut cunoscut faptul că miercuri, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, se împlineşte un an de activitate a Episcopiei, invitându-i pe această cale pe cei prezenţi la Mânăstirea Clocociov, pentru Slujba Sfintei Liturghii în sobor arhieresc.

14 24 34 44 53 82 63 71