Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) prăznuită la parohia Buzeşti, protoieria Slatina I

Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca)

prăznuită la parohia Buzeşti, protoieria Slatina I

Duminică, 5 aprilie, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la parohia Buzeşti, protoieria Slatina I.

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe teologul Gheorghe Musteţea pe seama parohiei Salcia.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul a precizat că această duminică a Postului Mare este dedicată pocăinţei, potrivit pildei cuvioasei maici Maria Egipteanca şi a femeii desfrânate din evanghelia zilei, care s-a pocăit în casa fariseului Simon. Astfel, pocăinţa celor două femei ne încredinţează că “nu există păcat care să poată birui puterea lui Dumnezeu, sau  să-L poată răpi pe Acesta din sufletul nostru”, fiindcă oricine poate dobândi sfinţenia, dacă însă “va arăta şi pocăinţa, voinţa şi dorinţa de îndreptare a sfinţilor”.

Totodată, această duminică este o invitaţie la încredere în Dumnezeu şi în puterea nemărginită a iubirii Sale, căci “Ce-au făcut aceste femei, de-au putut ajunge din prostituate, în paginile Sfintei Scripturi sau pictate pe pereţii bisericilor? Ele au venit la Iisus, şi-au plâns păcatele şi i-au adus jertfă: una mir de mult preţ, cealaltă osteneala pustiei. Şi astfel au ajuns şi una şi alta preaslăvite de Dumnezeu”.

Părintele paroh Florin Badea a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru bucuria şi pacea pe care le-a dat-o enoriaşilor parohiei prin venirea sa în mijlocul lor, venire care a constituit şi un îndemn pentru a petrece zilele rămase până la marea sărbătoare a Sfintelor Paşti în linişte şi bucurie duhovnicească. De asemenea, a mulţumit enoriaşilor parohiei şi primarului comunei Corbu, D-lui Constantin Dinuţ, pentru felul în care au sprijinit lucrările la bisericile acestei parohii.

După Sfânta Liturghie, Preasfiţia sa a vizitat şi biserica parohiei Milcoveni (Pr. Florin Bănică), precum şi locaşurile sfinte din Burduleşti şi Ciureşti (ambele păstorite de Pr. Florin Badea).

11 2 3 4 51 6 7 8 9 10 111 12