Întrunirea festivă a autorilor volumului „Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor”

Întrunirea festivă a autorilor volumului

„Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor”

Vineri, 20 noiembrie 2009, la Reşedinţa Patriarhală, a avut loc întrunirea festivă a autorilor volumului „Domnitorii şi ierarhii Țării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor”. Întrunirea a fost precedată de slujba Acatistului Sfântului Grigorie Dascălul (Mitropolit al Țării Româneşti 1823-1834), oficiată în Catedrala Patriarhală.

Rod al unei bogate colaborări între delegaţii Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Mitropolia Olteniei, această carte-album este o enciclopedie editată şi publicată cu prilejul aniversării celor 650 de ani de la recunoaşterea oficială a Mitropoliei Țării Româneşti sau a Ungrovlahiei (întemeierea oficială a primei mitropolii a românilor) de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. Cartea prezintă sintetic şi sistematic istoria ctitorilor şi ctitoriilor din Țara Românească de la 1359 până în zilele noastre.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, D-l Dan Camen, Consilier Cultural, a făcut parte din colectivul de autori, prezentând în cadrul volumului informaţii istorice  ale ctitoriilor din cadrul Eparhiei.

În cuvântul de mulţumire ţi apreciere adresat tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei lucrări, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus „Aţi lucrat în mod deosebit la redactarea acestui volum închinat evenimentului aniversării a 650 de ani de la recunoaşterea oficială a Mitropoliei Ţării Româneşti. Noi suntem în primul rând recunoscători bunului Dumnezeu şi mulţumim şi sfinţilor ierarhi şi domnitori care în ceruri s-au rugat ca, în cele din urmă să ne încadrăm în timp. A fost o lucrare mare, care s-a realizat într-un timp relativ scurt. În al doilea rând, mulţumim celor care au contribuit la redactarea textelor, la tipărirea lor. Este un început bun şi promiţător. Noi vă felicităm pe fiecare în parte şi pe toţi laolaltă şi apreciem lucrarea pe care a făcut-o ca şi coordonator redactor-responsabil părintele diacon Radu Mişu.”

În final, după ce a reamintit importanţa anului 2010 când se împlinesc 125 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit tuturor celor prezenţi câte un volum tipărit de Editura „Cuvântul vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi câte o medalie jubiliară având gravat chipul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Româneşti.

sursa

domnitori album