Convocarea Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi 21 ianuarie a.c., la Complexul Dancor din com. Rotunda, va avea loc, începând cu orele 10.00, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale.

Aceasta va fi precedată de slujba de Te Deum, oficiată de către PS Părinte Sebastian şi un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa membrilor Adunării.

Amintim că Adunarea Eparhială este organul eparhial deliberativ, ce are în componenţă 30 de membrii (10 clerici şi 20 laici) din judeţul Olt, împărţiţi pe 5 comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Adunarea analizează dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi aprobă proiectele ce urmează a se desfăşura în continuare.

Lista membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor – AICI