Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut

Duminică 17 ianuarie, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a slujit Sfânta Liturghie la parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena – Sopot” din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa ce relatează întâlnirea Mântuitorului cu Zaheu vameşul, evidenţiind modelul ideal de pocăinţă pe care fiecare dintre noi trebuie să-l urmeze: “Evanghelia de astăzi ne propune să facem şi noi asemenea lui Zaheu. Să avem curajul şi vitejia lui de a zice: gata păcatului, de astăzi am terminat! Uitaţi-vă la acest Zaheu că nu se văicăreşte, nu se lamentează, nu se plânge fără rost, aşa cum afirmăm noi adesea că suntem păcătoşi, parcă fălindu-ne cu păcatele noastre şi nefăcând, de multe ori, nimic pentru a ne îndrepta. Iată ce a făcut Zaheu! A trecut peste toate etapele acelea plângăcioase şi, de multe ori, doar fariseice, şi a luat imediat decizia îndreptării. A trecut direct la fapte, iar la asemenea hotărâre şi “vitejie” în pocăinţă Hristos i-a răspuns pe măsură: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia!”