Probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti, discutate în Sinodul BOR

Ieri, 10 februarie, la Reşedinţa patriarhală, au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe ordinea de zi a şedinţei se află probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti interne şi externe, informează cotidianul „Ziarul Lumina“.

Lucrările şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost precedate de Te Deum, oficiat la Catedrala patriarhală de către Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la ora 9:30, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a celorlalţi membri ai Sfântului Sinod.

Lucrările, care se desfăşoară pe parcursul a două zile consecutiv, au fost deschise de cuvântul Întâistătătorului Bisericii noastre, care a subliniat importanţa comuniunii şi sfătuirii pentru ca problemele să fie rezolvate prin consfătuire, prin conlucrare, sub inspiraţia şi luminarea Duhului Sfânt. De asemenea, Părintele Patriarh a evidenţiat Evanghelia ce s-a citit la Te Deum, „care a arătat prezenţa lui Hristos din ceruri, între cei care pe pământ se adună în numele Domnului şi această prezenţă nevăzută, dar reală, a lui Hristos acolo unde oamenii se roagă şi cheamă numele Domnului este văzută prin roadele pe care le dă ea atunci când noi avem duhul lui Hristos. Rugăciunea foarte pătrunzătoare care se citeşte totdeauna la Te Deum, când se deschid lucrările Sfântului Sinod într-o Biserică Ortodoxă, este, de asemenea, pentru noi, o lumină mare, pentru că ne arată mai întâi pilda ierarhilor rugători, mărturisitori ai credinţei şi lucrători în Biserica neamului nostru, şi apoi se cere ca să lucrăm în duh de frăţietate şi se cere ca duhul de învrăjbire, de pizmuire, de dezbinare să fie alungat prin puterea Duhului Sfânt“.

Preafericirea Sa a propus ca, în viitor, la începutul fiecărei şedinţe a Sfântului Sinod să existe o meditaţie despre slujirea preoţească şi arhierească în Biserică făcută pe baza Sfintei Scripturi şi pe baza unor scrieri ale Sfinţilor Părinţi privind slujirea arhierească, lucrarea sinodală şi lucrarea în comuniune.

În continuare, Patriarhul României a supus examinării şi aprobării plenului propunerea de repartizare a PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, la Comisia teologică şi didactică şi pe cea de repartizare a PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Comisia pastorală, amândouă propunerile fiind votate şi validate. Şedinţa Sinodului a continuat cu lucrările pe comisii şi întocmirea referatelor, fiind discutate probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti interne şi externe. În cadrul comisiilor teologică, liturgică şi didactică s-a luat în discuţie referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu publicarea în cursul anului 2010, proclamat de Patriarhia Română „Anul omagial al Crezului Ortodox şi Autocefaliei româneşti“, a următoarelor volume: „Autocefalie, libertate şi demnitate“; „Autocefalie şi responsabilitate“ şi „Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010)“. Printre punctele importante discutate, menţionăm şi evaluarea informării Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, cu privire la aprobarea extinderii proiectului „Alege şcoala!“ la toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor continua şi astăzi.

sursa: Basilica