Liturghie arhierească la parohia Dranovăţu

Duminică 7 februarie, PS Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la biserica parohiei Dranovăţu, Protoieria Slatina II.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce relatează înfricoşătoarea Judecată de Apoi, arătând că virtutea virtuţilor – iubirea este criteriul după care Mântuitorul ne va judeca.

“Toate virtuţile noastre: credinţa, nădejdea, rugăciunea, postul s.a., trebuie să conducă la iubire. Dacă toate virtuţile noastre nu vor duce la iubirea aproapelui, nu ne folosesc la nimic. Fără a le desconsidera, Dreptul Judecător le socoteşte doar intrumente pentru a ajunge la virtutea virtuţilor. Dumnezeu este concluziv, în evanghelia de astăzi, şi întreabă numai despre faptele iubirii. Merge direct la concluzie şi nu ne mai întreabă de toate fazele intermediare care duc la desăvârşire. Are în vedere doar virtutea virtuţilor, care este culmea desăvârşirii. Ai ajuns după atâta credinţă, nădejde, rugăciune şi post la iubirea aproapelui? Dacă da, atunci vei merge de-a dreapta Sa. Dacă nu, te-ai pierdut pe drum, deoarece “credinţa fără fapte moartă este” (Iac. 2, 26), nădejdea se va sfârşi odată pronunţată sentinţa de Judecată, rugăciunea ta a fost probabil mecanică, iar postul neroditor. Vedeţi, aşadar, cât valorează aceste virtuţi, dacă nu vor fi convertite în iubire?…”

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Sebastian a acordat Distincţia de Vrednicie D-lor manageri Ion Cazan şi Florinel Adi Barbu, ctitori şi sprijinitori ai sfintei biserici.