Duminica Sfântului Grigorie Palama sărbătorită la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime” din Slatina

Duminică 28 februarie, PS Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime” din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce relatează minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, arătând că păcatele afectează nu doar sufletul, ci şi trupul: “Oamenii aşteptau ca Mântuitorul să-l vindece pe paralizat, iar Hristos i-a iertat păcatele. De ce? Ca să ne arate nouă că păcatele nu sunt simple gânduri, cuvinte sau fapte înscrise undeva în “cartea vieţii” şi doar atât. Evanghelia de astăzi vrea să ne arate că păcatul este fiinţial — se coboară în adâncul fiinţei noastre şi îmbolnăveşte până şi trupul, nu doar sufletul. Păcatele nu sunt simple greşeli, pe care foarte uşor Dumnezeu le poate şterge “cu buretele”. Ele atacă fiinţa noastră sufletească şi trupească. Paralizatul suferea din cauza păcatelor lui. De aceea Hristos, vindecându-l, a început cu începutul: iertarea păcatelor”.