Şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor pentru mandatul 2010-2014

Joi 6 mai, la Complexul “Sucidava” din oraşul Corabia, a avut loc şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale pentru mandatul 2010-2014. Întâlnirea a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de către PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, în prezenţa membrilor Adunării.

În cadrul şedinţei, au fost validate mandatele membrilor aleşi în cele zece circumscripţii din întreg judeţul Olt, s-a aprobat componenţa comisiilor de lucru şi a secretariatului Adunării. Totodată, au fost desemnaţi reprezentanţii Eparhiei noastre în Adunarea Naţională Bisericească, membrii Consiliului Eparhial, ai Consistoriului, precum şi delegaţii în Consistoriile Mitropolitane. Apoi, PS Părinte Sebastian a făcut o scurtã prezentare a Eparhiei, a realizărilor şi a nevoilor pastorale şi cultural-misionare cu care se confruntă Episcopia noastră, în special preluarea şi continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopală.

Întâlnirea s-a încheiat cu o croazieră pe Dunăre şi o agapă frăţească. La întoarcere spre Slatina, invitaţii au vizitat şi monumentala catedrală a oraşului Corabia, a doua ca mărime din Oltenia.

*

De reţinut că Adunarea Eparhială este organul eparhial deliberativ, ce are în componenţă 30 de membrii (10 clerici şi 20 laici) din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci comisii de lucru: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare. Adunarea analizează dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi aprobă proiectele ce urmează a se desfăşura în continuare.

Lista membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor împărţiţi pe comisii de lucru o puteţi vizita accesând AICI