Slujbă arhierească la Parohia Coteana I

Duminică 13 iunie, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Coteana I, Protopopiatul Slatina I, hirotonind întru diacon pe teologul Iacobescu Nicuşor Iulian.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit sensul cuvintelor Mântuitorului cu privire la grijile vieţii: “La prima vedere, evanghelia citită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii pentru cel ce nu înţelege învăţătura noastră creştină ar putea părea ca un îndemn la nemuncă, la pasivitate sau lene, atunci când Mântuitorul spune să Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca[…] Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.[…] Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?(Mt. 6, 25-28-31). Cuvintele acestea ar putea fi luate de unii ca un îndemn la o viaţă lipsită de responsabilitate, dacă însă evanghelia nu ar fi adăugat la final să Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”(Mt. 6, 33). Aşadar, nu zice că sunt inutile sau de prisos anumite griji privind viaţa noastră cotidiană, precum şi cele legate de îngrijirea trupului, pentru că şi acela trebuie păstrat în bună stare, precum spune Sf. Ap. Pavel că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Cor. 6, 19), ci să nu punem mai presus de grijile pământene grija pentru sufletul nostru, deoarece zice Mântuitorul “au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?”(Mt. 6, 25), sau “ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”(Mt. 16, 26)”.