Slujbă arhierească la Mânăstirea Sfânta Cruce – Studina

Joi 24 iunie, la sărbătoarea Naşterii Sf. Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la Mânăstirea “Sfânta Cruce – Studina”, hirotonind întru preot pe Diac. Iacobescu Nicuşor Iulian pentru postul de preot II la Parohia Vişina Nouă, Protoieria Corabia.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a relatat pe scurt evenimentul naşterii Sf. Ioan Botezătorul, îndemnând pe credincioşi să se silească a dobândi Raiul pe care Mântuitorul Hristos l-a redeschis prin jertfa Sa: “După ce Domnul l-a lăudat pe Sfântul Ioan Botezătorul, spunând că este cel mai mare bărbat născut din femeie, a adăugat: “totuşi, cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el” (Mt. 11, 11). Această afirmaţie a fost făcută ca o încurajare pentru noi, creştinii de astăzi. Iată ce cinste ne acordă nouă Mântuitorul Hristos urmare întrupării Sale, pătimirii şi mântuirii aduse pe pământ. Noi, creştinii de acum, dacă ne va binecuvânta Dumnezeu să ajungem în Împărăţia Sa cea Cerească, vom fi cu mult mai mari decât acest sfânt, cel mai mare născut pe pământ până la mântuirea adusă de Iisus Hristos. De ce?… Pentru că noi am fost botezaţi cu Duhul Sfânt şi am avut şansa să ne împărtăşim cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine; pentru că noi am văzut lumina cea adevarată şi am primit Duhul cel ceresc” şi am cunoscut cu inima noastră Împărăţia lui Dumnezeu venind pe pământ, pentru că Împărăţia Lui începe aici, pe pământ, şi se continuă apoi în Ceruri”.

La final, Preasfinţitul Părinte a acordat Distincţia de Vrednicie D-lui Marian Vasile, primarul comunei Studina.