Slujbă arhierească la Parohia Optaşi, Protoieria Slatina I

Duminică 11 iulie, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a resfinţit biserica Parohiei Optaşi, Protoieria Slatina I.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică privind vindecarea celor doi orbi şi a unui mut, arătând de ce Mântuitorul Hristos nu dorea difuzarea minunilor Sale: “Întâiul motiv pentru care Domnul nu a dorit publicitate minunilor Sale este acela că nu a vrut ca oamenii, impresionaţi de ceea ce vedeau, să dorească să-L pună rege, lucru care s-a mai întâmplat în câteva rânduri, căci iudeii, impresionaţi de minunile şi cuvintele Lui, doreau să-L facă rege pământean, pe El, “Împăratul Veacurilor”. Ei vedeau în Dânsul mai degrabă un lider naţional şi un revoluţionar, care să-i ridice la luptă împotriva Imperiului Roman ce stăpânea în vremea aceea lumea iudaică. Al doilea motiv pentru care Hristos nu a dorit publicitate este ca să ne înveţe pe noi, oamenii, smerenia şi faptul că toate faptele noastre bune, mai cu seamă milostenia, trebuie săvârşite cu smerenie. Iar al treilea motiv este ca să ne înveţe că faptele cele bune se fac întru discreţie, în taină, şi nu demonstrativ, ca un spectacol. Aceasta, pentru că El a dorit să impresioneze nu atât ochii oamenilor, cât sufletele lor”.

La final, Preasfinţitul Părinte a acordat Distincţia de Vrednicie D-lor Ec. Marin Gubandru, Ec. Aurel Gubandru şi Marin Scurtu, Primarul comunei Optaşi-Măgura.