Dumnezeu stă aproape de noi

Duminică 25 iulie, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a slujit Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime din Municipiul Slatina, hirotonind întru preot, pe seama acestui paraclis, pe Diac. Claudiu Bogdan Petrişor.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce relatează umblarea Mântuitorului pe mare şi potolirea furtunii: “Aţi văzut în ultima vreme la televizor persoane care într-o împrejurare grea sau alta a vieţii n-au mai putut să înainteze. Acestea n-au mai putut să strige ca Petru şi au depus armele, luându-şi viaţa, deşi erau în floarea tinereţii, neştiind să strige după ajutor. Petru a strigat şi Dumnezeu nu numai că l-a mântuit din primejdie, dar l-a auzit şi aceasta este speranţa noastră că Dumnezeu ne aude. Să nu vă amăgiţi cu vorbele deşarte care circulă de ceva vreme pe la urechile noastre cum că Dumnezeu este undeva departe, în larg – aşa cum L-au văzut întâi ucenicii Săi. Să nu creadă, de asemenea, cineva despre Dumnezeu că este nălucă, cum i s-a părut lui Petru şi celorlalţi la început. Dumnezeu stă aproape de noi, atât de aproape încât l-a auzit pe Petru, deşi furtuna era mare şi se spărgeau valurile de corabie. Atât de aproape era Mântuitorul de Petru încât i-a întins mâna, l-a prins de braţ şi l-a scos din vâltoarea valurilor. Speranţa şi învăţătura evangheliei de astăzi este că nu avem de-a face cu un Dumnezeu îndepărtat, în larg, neconturat, necunoscut, nălucă, fantomă, entitate sau energie, ci avem de-a face cu un Dumnezeu în fiinţă şi persoană gata să ne întindă mâna, să ne ajute şi să ne scape din strâmtorări, dar şi noi trebuie să găsim, precum Petru în evnaghelie, curajul de a striga: “Doamne, scapă-mă!”.