Slujbă arhierească la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime” din Mun. Slatina

Duminică 5 septembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime” din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică referitoare la cea mai mare poruncă din Lege: “Mântuitorul îi surprinde cu răspunsul dat pe fariseii şi cărturarii adunaţi să-L ispitească, lăsându-i fără de grai, extrăgând cea mai mare poruncă chiar din Legea lor, a Vechiului Testament. Întâia şi cea mai mare poruncă, cea a iubirii necondiţionate a lui Dumnezeu, este luată din cartea Deuteronom, iar cea a iubirii aproapelui din cartea Levitic. Două porunci distincte, pe care însă Hristos le-a unit într-una singură, după cum a unit în mod neamestecat firea umană de firea divină, în Persoana Sa. Astfel, El ne învăţă că iubirea este “împărăteasa” tuturor poruncilor, mai mult chiar şi decât rugăciunea, postul, milostenia sau oricare alta dintre virtuţi”.