A fost târnosită Filia Ştefăneşti a Parohiei Păroşi din Com. Leleasca

Sâmbătă, 2 octombrie, PS Părinte Sebastian a târnosit biserica de lemn monument-istoric a filiei Ştefăneşti a Parohiei Păroşi, com. Leleasca, Protoieria Slatina II, hirotonind întru preot pe diac. Cristian Spiridon Rada pe seama Parohiei Moţoieşti, Protoieria Slatina I.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, care face referire la vindecarea paraliticului: “Două lucruri importante extragem din evanghelia citită astăzi: să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei dragi ai noştrii: deopotrivă pentru cei vii, cât şi pentru cei adormiţi, pentru care ştiu că oltenii au mare evlavie şi se îngrijesc întotdeauna sâmbăta sau în sărbători să le tămâieze mormintele. Evanghelia de astăzi ne încredinţează că pomana pe care o facem pentru ei nu este zadarnică. Dumnezeu mântuieşte pe unii pentru rugăciunile altora. Iar cealaltă constatare este că păcatul nu este o simplă faptă pe care Dumnezeu să o contabilizeze undeva într-un catalog şi, de asemenea, nu este doar o simplă vină, căci păcatul îmbolnăveşte, paralizează şi ucide în noi voinţa de a-L mai asculta pe Dumnezeu şi putinţa de a săvârşi voia Lui. Să fugim, aşadar, de păcat, spălându-ne şi curăţindu-ne cu lacrimile spovedaniei, pentru că păcatul ne urâţeşte atât sufleteşte, cât şi trupeşte”.

După Sfânta Litughie, pentru a răsplăti efortul depus şi sprijinul dat în vederea reabilitării bisercii, PS Părinte Sebastian a acordat Distincţia de Vrednicie D-lui Arh. Iulian Cămui, D-lui Ing. Dan Nicolae Buşcu – Directorul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice; D-lui Ing. Gheorghe Iorga – Directorul Direcţiei Judeţene Olt pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional; D-lui Ion Negreanu – Primarul comunei Leleasca şi D-lui Ing. Gheorghe Tivadar. Totodată, a acordat rangul de Iconom Stavrofor Părintelui Paroh Ciucan Vasile.