Ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în capitala Olteniei

Catedrala mitropolitană din Craiova şi-a serbat ocrotitorul. Slujba Vecerniei şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.

Mii de credincioşi craioveni au participat la hramul Catedralei mitropolitane “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Sărbătoarea a început de luni seara, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, apoi credincioşii prezenţi au mers în procesiune cu moaştele Sfinţilor Serghie şi Vah, Tatiana şi Nifon, pe principalele artere ale oraşului. Coloana formată din ierarhi, monahi, monahii, preoţi, diaconi şi credincioşi a poposit în faţa paracliselor mitropolitane “Sfântul Gheorghe Vechi” şi “Sfântul Ilie”, unde au fost înălţate mai multe rugăciuni şi cereri către Sfântul ocrotitor.

Sfântul Dimitrie, “ocrotitorul celor slabi şi al celor tari”

Slujba Vecerniei a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Irineu, alături de membrii Sinodului mitropolitan: Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Astfel, la finalul Vecerniei, PS Nicodim a vorbit despre rolul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în viaţa credincioşilor craioveni. “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost rânduit de Dumnezeu să fie ocrotitorul acestei cetăţi şi să mijlocească pe lângă Tronul slavei pentru mântuirea sufletelor noastre. Toţi cei care suntem aici, în această catedrală, ridicată în cinstea şi amintirea sa, îl sărbătorim şi-l pomenim totdeauna după cuviinţă. Prin exemplul pe care ni-l oferă, Marele Mucenic ni se arată ca un frate mai mare, ce poartă permanent grija noastră. El a reuşit să lase la o parte toate bogăţiile de care Dumnezeu îl învrednicise şi să meargă pe calea cea strâmtă şi plină de chinuri a muceniciei. Nu este uşor pentru un om să renunţe la propriul său avut. Ei bine, Sfântul Dimitrie, generalul lui Hristos, n-a pregetat nici măcar o clipă. În momentul încercării el s-a ridicat şi l-a mărturisit cu toată fiinţa pe Creatorul cerului şi al pământului. Mistuit de durerile morţii, el s-a încredinţat în mâinile Celui ce îl zidise. Aşa se face că, prin a sa rugăciune, Cetatea noastră se află păzită de toate puterile cele potrivnice. El este ocrotitorul celor slabi şi al celor tari, al celor săraci şi al celor bogaţi. În icoana prăznuirii sale îl aflăm străpungând cu suliţa pe vrăjmaşul care vine să ne amăgească. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este marele apărător pe care lumea îl află în primejdii”, a spus PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei.

“Sângele mucenicilor este sămânţa creştinismului”

A doua zi, la primele ore ale dimineţii, racla cu moaştele sfinţilor a fost scoasă pe esplanada din faţa bisericii pentru ca moaştele să fie cinstite de credincioşi. La Sfânta Liturghie a participat, alături de IPS Irineu şi de membrii Sinodului mitropolitan, şi Înalt Preasfinţitul Iosif, Mitropolitul românilor din Europa Occidentală şi Meridională.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit celor de faţă despre importanţa prezenţei Sfinţilor Mucenici în viaţa Bisericii dreptmăritoare. “Experienţa martirului este în promovarea adevărului şi a credinţei. Cei care se străduiesc să îngroape în tăcere glasul şi mărturisirea Sfinţilor Mucenici se străduiesc în zadar, pentru că ei rămân veşnici. Nu sunt legaţi nici de chinuri, nici de mormintele pe care le pregătesc pentru ei necredincioşii, ci taina credinţei lor este lăudată ca o minune, aşa cum ne arată şi cântarea Sfântului Mucenic Dimitrie: “O preaslăvită minune în cer şi pe pământ!”. Sfântul Dimitrie se arată biruitor înaintea îngerilor şi a oamenilor care laudă neîncetat biruinţa sa în cer şi pe pământ. El a luptat împotriva celui viclean, împotriva puterilor întunericului. Pentru aceasta a pătimit aidoma Mântuitorului Iisus Hristos şi Dumnezeu l-a preamărit pe dânsul. Iată cum viaţa sa se împleteşte cu cea a Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie primeşte întărire în suferinţele sale din interior, este o consolidare pe care Duhul Sfânt o zideşte în fiinţa sa pentru a putea să treacă mai uşor peste chinuri. În această stare de jertfă, Marele Mucenic Dumitrie mărturiseşte tuturor că adevărul este intangibil, că nu poate fi atins de stricăciune. Într-o luptă continuă împotriva minciunii, mucenicul înfruntă în mod direct pe vrăjmaşul diavol care stârneşte lumea şi o ridică împotriva lui. În subconştientul omului celui vechi furia iese la suprafaţă prin instincte animalice şi răbufneşte asupra drepţilor lui Dumnezeu care, în văzul tuturor, proclamă adevărul, fără să blesteme pe cineva, ci binecuvântând îşi dau duhul. În lumea aceasta, marcată de minciună şi răutate, sfinţii lui Dumnezeu rămân cu adevărat în iubirea Mielului Ceresc. În această zi de prăznuire a unui mare mucenic, parcă ne răsună în urechi cuvintele Sfântului Ignatie Teoforul: “Suntem grâul lui Dumnezeu şi dorim să fim măcinaţi de dinţii fiarelor ca să ne arătăm prescuri ai Tatălui ceresc”. Prezenţa martirilor în Biserică ne arată că avem rugători înaintea lui Dumnezeu, aşa cum cântăm în troparul Sfântului Dimitrie: “Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pre tine cel ce ai biruit pe păgâni!”. Biruinţa lor este atât de strălucită, încât rămân permanent în Biserică, nu ca nişte eroi, ci ca nişte fiinţe vii, prin sfintele lor moaşte care temeluiesc credinţa noastră. Sângele mucenicilor este sămânţa creştinismului. În decursul istoriei, despoţii lumii au încercat să ascundă minunile şi existenţa lor sub obroc, dar timpul este străpuns de ei şi cinstirea lor se va face până la sfârşitul veacurilor”, a încheiat IPS Irineu.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot, pe seama Catedralei mitropolitane din Craiova, tânărul diacon Florin Popescu. La eveniment au participat numeroşi invitaţi din ţară şi de peste hotare, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

diac. Ioniţă APOSTOLACHE

sursa: Ziarul Lumina