Slujbă arhierească la Mânăstirea Brâncoveni

Duminică 19 decembrie, PS Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Brâncoveni, prilej cu care a tuns în monahism pe sora Chilaru Mariana Luminiţa, care a primit numele Teodora, şi Lungeanu Mariana, care a primit numele Lucia.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat rostul sublinierii umanităţii Mântuitorului Iisus Hristos în evanghelia strămoşilor după trup ai Domnului şi a îndemnat pe cei prezenţi să întâmpine marele praznic al Naşterii Domnului cu inimi curate şi bucurie sfântă, preocupându-se şi de pregătirea cea din “lăuntru”, nu doar de cea din “afară”.