Trei ani de activitate, sărbătoriţi la praznicul Bunei Vestiri la Mânăstirea Clocociov

Seria manifestărilor dedicate praznicului Bunei Vestiri şi a împlinirii a trei ani de activitate a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor a început cu o slujbă de priveghere la Mânăstirea Clocociov, joi 24 martie. A doua zi s-a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfinţitul Părinte Sebastian slujind şi PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Acestora s-au adăugat şi părinţii consilieri şi protoierei, răspunsurile de la strană fiind date de corala “Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Episcopiei, iar la Chinonic interpretând o serie de cântări elevii Şcolii Populare de Artă din Mun. Slatina, dirijaţi de D-l Dir. Marius Adrian Feraru şi D-na Prof. Denisa Maria Silinescu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Galaction a vorbit despre “surprinderea duhovnicească” de care au parte aleşii lui Dumnezeu: “Praznicul de astăzi ne oferă icoana de vieţuire a Maicii Domnului, către care privind, ne întărim şi noi dorinţa de a duce o viaţă curată şi sfântă. Această icoană ne sporeşte credinţa în Dumnezeu şi faptele vieţii noastre, încredinţaţi fiind că El cunoaşte toate cele ascunse şi, la vreme potrivită, ne va bucura în chip neaşteptat, aşa cum a adus bucurie şi Sfintei Fecioare Maria la vestirea pe care i-a făcut-o Arhanghelul Gavriil. Cine este credincios lui Dumnezeu şi duce o viaţă curată şi sfântă, nu pentru vreo răsplată, ci pentru a fi bineplăcut Lui, primeşte în chip neaşteptat de la El daruri care îl surprind, dar îl şi bucură în acelaşi timp. Aşadar, sfinţenia nu este cultivată pentru răsplată, ci din dragoste faţă de Dumnezeu”.

La rându-i, Preasfinţitul Părinte Sebastian a făcut o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a realizat în decursul celor trei ani de la înfiinţarea Episcopiei, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate: “Am dat cu toţii slavă lui Dumnezeu astăzi pentru darurile pe care El le revarsă permanent asupra noastră. În ceea ce ne priveşte, sărbătoarea de astăzi este înscrisă cu litere de aur în certificatul de naştere al Eparhiei Slatinei şi Romanaţilor, ca fiind praznicul la care aceasta s-a născut. Maica Domnului, pe care o prăznuim astăzi, să binecuvinteze permanent pe ostenitorii, preoţii şi credincioşii Episcopiei noastre cu daruri şi cu roade îmbelşugate, ca să putem duce mai departe ceea ce am început aici, în Olt”.