Fiecare avem de scos mici demoni din noi

Duminică 3 aprilie, PS Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la Sfânta Mânăstire Strehareţ din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce relatează vindecarea  fiului demonizat: “Fiecare avem de scos mici demoni din noi, pentru că fiecare gând murdar, fiecare cuvânt urât, fiecare faptă rea, fiecare lucru neîngăduit de Dumnezeu constituie mici demoni care se sălăşluiesc în noi. Şi iată, Mântuitorul ne arată astăzi cum putem scăpa de aceste rele pentru totdeauna: prin post şi rugăciune. Acestea însă nu limitate la sensul lor strict, ci în sens mai larg şi complet. Acestea sunt mijloacele prin care putem scoate din noi înşine răul! Haideţi, aşadar, să vedem răul din noi şi să nu-l plasăm cu iresponsabilitate, prea lesne, în afara noastră! Haideţi să fim conştienţi că de cele mai multe ori noi suntem cauza răului nostru! Problemele noastre, gândurile noastre apăsătoare, insuccesele, tot ceea ce ne chinuie, nu cumva se întâmplă pentru păcatele noastre? Nu cumva sunt din cauza nepregătirii noastre de a le „scoate” din noi? Nu cumva nu postim şi nu ne rugăm cum trebuie? Pentru că ne încredinţează Mântuitorul astăzi că „toate sunt cu putinţă celui ce crede” şi, de asemenea, prin post şi prin rugăciune pot fi scoşi demonii aceştia din noi.”