Seminar de pregătire a formatorilor în cadrul proiectului“Alege Şcoala!”

În cadrul proiectului “Alege Şcoala!” s-a desfăşurat, în zilele de 4-5 aprilie a.c., la Sfânta Mânăstire Clocociov, un seminar de pregătire ca formatori a celor 14 preoţi din Protoieria Slatina I Sud.

Scopul seminarului a fost de a pune la dispoziţia preoţilor un set de instrumente catehetice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul copiilor.

Temele seminarului au vizat:

  • Asumarea vocaţiei de părinte în familie,
  • Impactul “culturii” televizorului asupra educaţiei copilului,
  • Criza valorilor şi lipsa de modele în relaţia Biserică-Şcoală-Familie,
  • Drama abandonului şcolar. Reflecţia şi soluţia pastorală a Bisericii,
  • Modalităţi de creştere a motivaţiei creştine a copiilor şi tinerilor,
  • Învăţarea ca mod de transformare a vieţii şi
  • Metode practice de educaţie religioasă în parohie.

Organizatorii evenimentului au fost: Fundaţia World Vision România (reprezentată prin Pr. Ionuţ Sandu – specialist în relaţii sociale), Patriarhia Română (reprezentată prin Diac. Insp. George Jambore – formator) şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor (reprezentată prin Pr. Cons. Ionel Daniel Rădoi).

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.