Denie la Paraclisul Episcopal „Sfânta Treime” din Mun. Slatina

Joi 21 aprilie, la Paraclisul Episcopal “Sfânta Treime” din Mun. Slatina, PS Părinte Sebastian a săvârşit slujba Deniei celor 12 evanghelii.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre Patimile şi Răstignirea Domnului, subliniind mai ales recunoaşterea dumnezeirii lui Hristos de către primul om care a dobândit raiul − tâlharul de pe cruce: „Încurajarea pe care Hristos a dat-o tâlharului recunoscător este şi pentru noi, tâlharii gândurilor murdare, ai faptelor celor rele, ai planurilor vinovate la adresa aproapelui nostru şi ai atâtor răutăţi pe care le săvârşim adesea. În ea vedem încurajarea că şi pe noi ne poate ierta şi lumina cu Sfânta Sa Înviere, în pofida neputinţei noastre de a posti cele 47 de zile şi cu toată lipsa noastră de dorinţă de a petrece numai aşa cum ne-a învăţat Hristos Cel răstignit, dar să arătăm şi noi râvnă, după putere. Acest lucru îl spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul de învăţătură din noaptea Paştilor: Domnul odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas, ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul întâi; pe cel de pe urmă îl miluieşte, iar pe cel dintâi îl mângâie; şi aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte şi faptele primeşte şi cu voinţa se împacă, şi lucrul cinsteşte şi socoteala o laudă. Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru, şi cei dintâi şi cei de al doilea luaţi plata”.