Resfinţirea bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” din Mun. Caracal

Duminică 29 mai, PS Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Mun. Caracal, prilej cu care s-a făcut şi resfinţirea locaşului.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat felul personal în care omul lucrează la mântuirea sa: „Aşadar, din Evanghelia de astăzi, prima întrebare care se desprinde este aceasta: „Cine a păcătuit?” O întrebare care, de-a lungul veacurilor, a dat prilej la mai multe interpretări, unele chiar eronate, pentru că, plecând de la faptul că ucenicii au întrebat dacă nu cumva a păcătuit el de s-a născut orb, unii au crezut că putem admite şi în Creştinism reîncarnarea sau metempsihoza. Potrivit acelora, orbul ar mai fi avut cel puţin o altă viaţă mai înainte, sau, oricum, o formă de preexistenţă, în care ar fi păcătuit, şi de aceea s-a născut, drept pedeapsă, orb. Este adevărat, Hristos nu i-a contrazis pe Apostoli şi nu le-a atras atenţia că orbul n-ar fi putut păcătui. A trecut foarte uşor peste această ipoteză, dar, lucrul acesta nu ne îndreptăţeşte numaidecât la învăţătura că am putea avea mai multe vieţi, eventual şapte, după cum susţin unii. Dacă ar fi fost aşa, Mântuitorul ne-ar fi spus-o limpede: Vedeţi că aveţi două, trei sau şapte vieţi şi tot atâtea şanse să vă mântuiţi. Băgaţi de seamă cum o folosiţi pe a doua, pe a treia sau pe a şaptea! Or, Hristos ne-a vorbit tot timpul de o singură viaţă şi o singură şansă. Aici ne dobândim ori ne ratăm mântuirea − în viaţa aceasta. Aici trebuie să ne mântuim!”

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Sebastian a acordat Distincţia de vrednicie D-lui Ing. Ion Doldurea, D-lui Ec. Cristian Doldurea, D-nei Manager Iuliana Dinoiu, D-lui Manager Ionel Badea şi D-lui Maior (r) Gabriel Pătru, ctitori şi ajutători la lucrările săvârşite.