Slujbă arhierească la Parohia Cârlogani

Joi, 2 iunie, când Biserica Ortodoxă a sărbătorit Înălţarea Domnului, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Cârlogani, Protoieria Slatina II.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că Înălţarea Domnului la cer s-a făcut începătură a ridicării omului la Dumnezeu: „Însă, nu se cădea ca Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu, să plece din lumea aceasta ca un simplu om. Numai oamenii pleacă „în jos” − adică în mormânt, în groapă. Iisus Hristos, pentru că era Dumnezeu, trebuia să plece „în sus”, la ceruri, ca să ne convingă pe noi că de acolo a şi venit − din „sânurile Tatălui” −, precum Însuşi spusese: „Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer” (In. 3, 13). El nu a venit numai din pântecele fecioresc al Maicii Sale, ci şi din cer, unde S-a născut din Tatăl, din veşnicie. Aşadar, în Persoana lui Hristos găsim nu un om de excepţie, extraordinar, ci pe Dumnezeul Cel adevărat şi înomenit, Care ne va trage la Sine şi pe noi credincioşii, ca să fim cu El în veşnică bucurie, precum le-a promis Apostolilor Săi: „Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine” (In. 12, 32).

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit slujba de pomenire pentru eroii români, căzuţi pe câmpurile de luptă, din toate locurile şi din toate timpurile, iar la întoarcere a cercetat şi biserica Parohiei Cocorăşti.