A fost resfinţită biserica cu hramul “Pogorârea Sfântului Duh” din Mun. Slatina

Duminică 12 iunie, când Biserica Ortodoxă a sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh, Preasfinţitul Părinte Sebastian a resfinţit biserica Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Mun. Slatina, hirotonind întru diacon pe teologul Arsenie Sandu.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a arătat felul în care a luat fiinţă Biserica, în urma predicii Sf. Ap. Petru, când s-au convertit ca la 3000 de suflete: „Iudeii şi oamenii, veniţi de pretutindeni la Ierusalim, au fost pătrunşi la inimă când l-au auzit vorbind pe Sf. Ap. Petru, insuflat de Duhul Sfânt. Erau mişcaţi şi uimiţi de puterea cuvântului său, iar când l-au întrebat ce să facă pentru a se mântui, Petru le-a răspuns: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos şi veţi primi şi voi harul Sfântului Duh, aşa cum l-am primit şi noi în foişor. Şi, cerând ei să primească acest Duh Sfânt şi botezul creştin, au venit atunci toţi ucenicii şi au botezat ca la 3000 de persoane. De aceea, spunem că astăzi este ziua de naştere a Bisericii, nu ca locaş de închinare, ci în sensul de adunare de credincioşi, pentru că azi s-a întemeiat prima comunitate creştină. Este vorba de primul nucleu care mai întâi s-a dezvoltat în tot Israelul, apoi în întreg imperiul roman şi apoi până la marginile pământului.

Astăzi însă, în mod particular pentru biserica aceasta, este o zi specială, pentru că după ce s-a reuşit împodobirea ei cu pictură, iată, s-a săvârşit acum resfinţirea ei, după ce în anul 2006 a fost sfinţită de către PS Ghersaim de la Vâlcea, urmare construirii ei. Aşadar, dăm slavă lui Dumnezeu pentru că s-a putut împodobi cu o pictură frumoasă, s-a aranjat şi curtea şi, credem noi, că această biserică de lemn este o oază de linişte, de bucurie şi de mângâiere sufletească pentru toţi creştinii care vin aici”.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a acordat Diploma de ctitor D-lui Ing. Ion Popescu Labă şi Disctincţia de vrednicie D-lui Andrei Popa.