Slujbă arhierească la Sfânta Mânăstire Clocociov

Duminică 19 iunie, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Tuturor Sfinţilor, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Sfânta Mânăstire Clocociov din Mun. Slatina, răspunsurile la strană fiind date de corala “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, a preoţilor Episcopiei.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că sfinţenia poate fi atinsă de oricine doreşte să se mântuiască, împlinind poruncile lui Dumnezeu: „Sfinţenia este o vocaţie a dumneavoastră, a tuturor, indiferent de rasă, de neam, de pregătirea intelectuală, de poziţia socială, ori de activitatea pe care o desfăşuraţi fiecare în societate şi din care vă câştigaţi „pâinea cea de toate zilele”. Să nu credeţi că Dumnezeu ne cere numaidecât extraordinarul: să ne dăm viaţa inutil, să ne prăpădim tinereţea fără rost, să ne îmbolnăvim cu post exagerat ori să ne claustrăm în forme extreme de asceză. Ne îngăduie, iată, să ne căsătorim şi să ducem o viaţă normală în cadrul căsniciei legiuite, însă în frica Lui, ca buni familişti, buni părinţi şi buni educatori pentru copiii noştri. Şi aceasta se cheamă sfinţenie pentru dumneavoastră, oamenii de rând, şi cu aceasta ne puteţi folosi până şi pe noi, şi îi puteţi folosi până şi pe sfinţi, şi se foloseşte şi se bucură şi Dumnezeu de exemplul dumneavoastră, al celor care înţelegeţi să „fiţi sfinţi, pentru că Domnul Dumnezeul nostru este sfânt”. Aşadar, cu toţii suntem chemaţi ca, prin viaţa noastră aleasă şi sfântă, să arătăm şi celor din jurul nostru calea către Dumnezeu şi aşa ne vom putea adăuga şi noi încet-încet cetelor drepţilor, ale aleşilor, ale sfinţilor, pentru că Dumnezeu ne-a chemat pe toţi deopotrivă să ne sfinţim viaţa şi să fim sfinţi”.