Liturghie arhierească la Parohia Vişina Veche

Duminică 31 iulie, PS Părinte Sebastian a oficiat slujba Sfintei Liturghii la biserica Parohiei Vişina Veche, Protoieria Corabia, prilej cu care a hirotonit întru preot pe Diac. Ioan Teodor Rădoiescu, pe seama Parohiei Broşteni, com. Găvăneşti.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat cu câtă discreţie şi smerenie Hristos Domnul a săvârşit minuni: „Ceea ce ar trebui să ne atragă atenţia în chip deosebit în această pericopă evanghelică este, cred eu, „discreţia” pe care Domnul o cere celor doi orbi vindecaţi: „Vedeţi, nimeni să nu ştie!” Nu este pentru prima oară când Hristos interzice difuzarea unei minuni pe care o săvârşeşte. A mai făcut-o şi în cazul învierii fiicei lui Iair (Mc. 5, 43), şi în cazul leprosului (Mc. 1, 44), şi în mai multe alte împrejurări, aceasta fiind o practică permanentă a Sa. O singură dată a cerut să-I fie vestită minunea săvârşită, în ţinutul Gherghesenilor (Lc. 8, 39), şi aceasta pentru că a fost împiedicat El Însuşi să propovăduiască acolo. În al doilea rând, prin acest fapt El a dorit să ne înveţe pe noi smerenia. Să ne atragă atenţia că darurile şi calităţile deosebite nu trebuie „afişate” sau „aruncate porcilor” (Mt. 7, 6), ci păstrate în taină, aşa cum îşi păstrează cineva bunurile sale cele mai de preţ, ca să nu-i fie furate. În al treilea rând, însă, Domnul Hristos nu a abuzat de darul facerii de minuni, ca să ne arate nouă că binele se săvârşeşte întru discreţie”, acesta neavând nimic comun cu „spectacolul” şi „publicitatea”.

Seara, PS Sebastian a săvârşit botezul pruncului Ioan, fiul PC Diac. Marius Păun, Inspector Social în cadrul Centrului Eparhial.