Liturghie arhierească la Mănăstirea Căluiu

Duminică 7 august, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Căluiu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că minunea înmulţirii pâinilor este una definitorie pentru falsa aşteptare a creştinului contemporan, de la Ortodoxie, care pare a nu-i satisface îndeajuns căutările sale imediate: „Toată lumea se bucura de minune, pentru că a mâncat şi s-a săturat, iar Hristos era trist! Atunci, El le-a adresat cuvintele acestea dojenitoare: “Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat” (In. 6, 26). Ce a vrut să spună Hristos, oare? Mântuitorul le dă pe faţă „adevăratul lor entuziasm”: Îl căutau nu pentru că au înţeles că aveau de-a face cu Mesia Dumnezeu, ci pentru că le-a dat să mănânce gratuit pâinea pe care îndeobşte trebuiau să şi-o câştige „în sudoarea feţei” (Fc. 3, 19). Contemporanii lui Hristos n-au putut să „vadă” până acolo unde ţintea de fapt Domnul ─ şi anume că au de-a face cu Mesia Hristos, Care a venit pentru mântuirea, schimbarea, pocăinţa şi înţelepţirea lor ─, ci au rămas „blocaţi” aici, la cele materiale, bucurându-se că au mâncat şi s-au săturat…”