Resfinţirea bisericii Parohiei Floru din com. Icoana

Duminică 4 septembrie, PS Episcop Sebastian a oficiat resfinţirea bisericii Parohiei Floru din com. Icoana.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că drumul de la păzirea poruncilor Legii Vechi şi până la starea „omului nou” presupune o totală lepădare de ceea ce Heruvicul numeşte „toată grija cea lumească”: „Bogatul din evanghelia de astăzi a făcut, fără să-şi propună, un lucru deosebit de valoros: L-a „provocat” pe Hristos să ridice ştacheta şi să vorbească despre Creştinismul celor „desăvârşiţi” sau al celor „aleşi”. Adică despre cei care, peste veacuri, nu s-au mulţumit doar cu păzirea poruncilor, ci au tins spre desăvârşire, şi este cazul sfinţilor în general, dar şi al monahilor de astăzi şi de totdeauna, care au văzut în invitaţia lui Hristos „Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino de urmează Mie” chemarea la votul desăvârşitei sărăcii.

Dar, ce a făcut tânărul de astăzi? S-a întristat, pentru că avea multe bogăţii, iar acest lucru L-a determinat pe Domnul să spună ucenicilor un cuvânt teribil de greu, ce a căzut ca plumbul şi peste ei şi peste noi: „Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”.

Tot cu acest prilej, Preasfinţia Sa a acordat PC Pr. Paroh Florea Liviu Terci rangul de Iconom, iar D-lui Primar Gheorghe Perieţeanu şi D-lui Ing. Grigore Dobre Distincţia de Vrednicie.

După-amiaza, Preasfinţitul Părinte Sebastian a vizitat filiile Slobozia şi Popeşti şi a săvârşit botezul pruncului Luca-Ştefan Ghiţurin la Parohia Bălţaţi, loc. Scorniceşti.