Târnosirea bisericii Parohiei Tătuleştii de Jos

Sâmbătă 10 septembrie, PS Episcop Sebastian a săvârşit târnosirea bisericii Parohiei Tătuleştii de Jos, Protoieria Slatina I.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat cum omul a fost chemat a fi stăpân responsabil peste creaţia lui Dumnezeu: „Noi suntem lucrătorii cărora Dumnezeu le-a încredinţat via, adică lumea aceasta. Ea nu este a noastră, şi pentru aceasta nu avem dreptul să abuzăm de ea. Simplul fapt că Stăpânul ne-a încredinţat-o „în lucru” până la a doua Sa venire ar trebui să ne sporească eficienţa şi responsabilitatea de care avem a da seamă. Că nu ne este permis să trăim oricum ne-o arată limpede faptul că Stăpânul „a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc şi a clădit un turn”, adică a îngrădit pofta noastră de proprietate asupra a ceea ce nu este al nostru cu „Legea Sa cea dumnezeiască”, a „centrat-o” pe teascul-Hristos, „Piatra cea din capul unghiului” (Lc. 20, 17) Care, din păcate este tot mai „nebăgată în seamă” de din ce în ce mai mulţi oameni, care încearcă să-şi construiască existenţa fără Dumnezeu sau, şi mai rău, pe seama unui „dumnezeu acomodat” crezului lor pervertit”.

După Sfânta Liturghie, PS Sebastian a acordat Distincţia de Vrednicie: D-lui Ing. Liviu Nicolae Dragnea – Preşedintele C.J. Teleorman, D-lui Paul Stănescu − Preşedintele C.J. Olt, D-lui Deputat Nicolae Stan şi D-lui Lucian Istrate – Primarul Com. Tătuleşti. Tot cu acest prilej, în prezenţa oficialităţilor a fost inaugurat podul peste râul Vedea, Preasfinţitului Episcop Sebastian şi D-lui Preşedinte Nicolae Dragnea acordându-li-se titlul de Cetăţean de onoare ai com. Tătuleşti.

După-amiaza, Preasfinţia Sa a oficiat căsătoria tinerilor Ionel şi Aurelia-Maria.