Resfinţirea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Văleni-Olt

Duminică 9 octombrie, Înaltpreasfinţitul Irineu − Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Sebastian − Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Paisie Lugojeanul − Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, au săvârşit slujba de resfinţire a bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Văleni-Olt.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a arătat că Biserica este ontologică omului, pentru că „în ea ne naştem la viaţa cea nouă, în ea creştem prin hrana euharistică şi tot în ea murim, ca să viem lui Hristos. Noi venim la Sfânta Biserică, chemaţi de Dumnezeu, Care ne dă imbold sufletului, inimii şi cugetului nostru. Ea este locul de tămăduire şi de vindecare a tuturor şi numai aici putem să avem încredere că nimic nu ne primejduieşte viaţa. Biserica este, într-adevăr, Trupul lui Hristos pe care noi îl îngrijim şi îl înfrumuseţăm cu tot ceea ce avem mai bun. La fel ca şi în sufletele noastre, în biserică vine şi se sălăşluieşte Fiul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt şi Tatăl ceresc, Treimea Cea de o Fiinţă şi nedespărţită”.

La acest eveniment, Preasfinţitul Paisie Lugojeanul a adus, spre închinare, o racla cu Sfinte Moaşte, care au putut fi venerate şi la Mănăstirea Clocociov.

Preasfinţitul Sebastian a mulţumit Înaltpreasfinţitului Mitropolit Irineu şi Preasfinţitului Paisie pentru osteneala pe care şi-au luat-o, de a veni şi a sluji împreună la biserica din Văleni-Olt. La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a acordat Distincţia de Vrednicie: D-lui Prof. Dr. Ing. Ştefan Dună, D-lui Paul Stănescu − Preşedintele C.J. Olt, D-lui Deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, D-lui Ing. Proiectant Victor Manea, D-lui Prof. Dr. Ing. Mihai Iliescu, D-lui Prof. Matei Brăgaru − Primarul comunei Văleni, D-lui Florin Tutin, Primarul comunei Nicolae Titulescu, D-lui Dr. Octavian Pârvu, D-lui Ing. Ion Şofaru, D-nei Sorina Manea, D-nei Dr. Liliana Popescu, D-nei Dr. Cristina Popescu, D-lui Viceprimar Mimi Voicu, D-lui Secretar Cătălin Florescu, D-lui Vivaldi Dihnea, D-lui Vasile Roiu şi D-nei Contabil Floarea Scâloiu, iar PC Părinte Paroh Ilie Tecuceanu i-a fost dată Diploma de ctitor.