Resfinţirea bisericii Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din com. Negreni

Duminică 16 octombrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a resfinţit locaşul  Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, troiţa şi sala de mese a bisericii din com. Negreni.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa, tâlcuind evanghelia zilei, a menţionat faptul că „Domnul a prevăzut încă de acum 2000 de ani neputinţa noastră, a celor care încercăm duminică de duminică să adunăm în sufletele noastre „seminţele cele sfinte” ― adică învăţăturile dumnezeieşti din Sfânta Evanghelie ― dar nu reuşim să aducem cu toţii roadele pe care El le aşteaptă de la noi. De ce? Pentru că nu toţi suntem „pământul cel bun”. Pentru că unii sunt „pământul de lângă drum”, stăpâniţi de indiferenţă, ori de prea multă superficialitate. Alţii sunt „pământ pietros” şi neroditor, întâmpinând cu inimă „împietrită” dragostea şi învăţătura lui Dumnezeu, iar alţii sunt „pământ spinos” ce resping cuvântul sfânt, pentru că nu sunt destul de curăţaţi de bălăriile păcatului. De aceea, cred că ar trebui să ne întrebăm astăzi cu toţii: Noi ce fel de „pământ” suntem? Suntem pământul cel bun? Sau suntem pământul de lângă drum, ori cel pietros, sau cel cu spini? Rodim noi cele duhovniceşti? Şi dacă da, ne străduim 100%? Sau rodim doar 60%, ori abia 30%? Iată întrebări pe care evanghelia de astăzi ni le pune fiecăruia! Să luăm aminte că nu din vina Semănătorului şi nici din pricina seminţei are loc nerodirea sau puţina rodire, ci din cauza „pământului”, adică a noastră, a omului celui „pământesc”, zidit din pământ, dar care nu se străduieşte îndeajuns să se înalţe de la cele pământeşti către înălţimea cuvintelor celor cereşti. De aceea, să rugăm pe Semănătorul învăţăturii celei sfinte şi dumnezeieşti să semene şi în sufletele noastre cuvintele Lui cele de viaţă dătătoare, dar să ne ajute şi să ajungem a fi cu toţii „pământul cel bun” şi bine roditor, astfel încât darul Lui să nu se reverse peste noi în zadar”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Sebastian a felicitat pe Părintele Paroh Gheorghe Odă pentru finalizarea lucrărilor de restaurare ale acestui locaş şi a conferit Distincţia de Vrednicie D-lui Ing. Constantin Nedelea, Primarul oraşului Scorniceşti.