Resfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lăzăreşti

Sâmbătă 29 octombrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit slujba de resfinţire a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Lăzăreşti, com. Bărăştii de Vede.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a precizat că „atâta timp cât în noi, românii, va fi credinţă în Dumnezeu, frică de El, dragoste faţă de Biserică şi de sfinţi Dumnezeu nu-şi va întoarce faţa de la noi. Noi, creştinii, avem datoria să ne pregătim în fiecare clipă, să mergem la biserică, să ne rugăm, pentru că nu ştim cât mai avem de trăit, ci oricând să fim pregătiţi şi împăcaţi cu Dumnezeu. Să ne propunem, aşadar, să fim credincioşi, buni, iubind Biserica noastră strămoşească, respectând sărbătorile şi ziua de odihnă, mergând la biserică şi rugându-L pe Dumnezeu să caute cu bunăvoinţă, cu milă şi cu îndurare la fiecare dintre noi, ca să ne ierte păcatele şi să ne ajute să avem o viaţă mai bună, sub binecuvântarea şi cu purtarea Lui de grijă”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Sebastian a felicitat pe toţi cei care s-au implicat şi au ajutat la restaurarea şi repictarea bisericii, acordând Distincţia de Vrednicie: D-lui Primar Vergil Gealapu, D-lui Manager Ioan Vişan, D-nei Manager Voica Dumitru, D-lui Manager Lucian Ionescu şi D-lui pictor Iulian Pană, iar PC Pr. Paroh Marian-Bogdan Niţulescu a fost ridicat la rangul de Iconom.