Târnosirea bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Bărcăneşti II, com. Vîlcele

Duminică 27 noiembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit slujba de târnosire a bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Bărcăneşti, comuna Vîlcele.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a menţionat că „pericopa evanghelică ne arată într-o primă fază un creştinism simplu, comod, confortabil şi la îndemâna oricui, dar care abia dacă ne va mântui… Ce a cerut bogatul, însă? A dorit şi a râvnit la desăvârşire! De aceea i-a arătat Hristos că, dacă vrea să fie desăvârşit, atunci nu se mai poate mulţumi doar cu păzirea poruncilor, şi încă a celor mai simple… Evanghelia de astăzi nu aşteaptă de la noi, aşadar, doar să fugim de păcat, ci să ne şi agonisim virtuţile. Adică ne cere să arătăm angajament: să postim, să facem milostenie, să ne rugăm, să slujim lui Dumnezeu şi semenilor, să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele, căci acestea „cuprind toată Legea şi proorocii” (Mt. 22, 40).

Ne-ar fi convenit, poate, un Creştinism în care să fie suficient „să nu ucizi, să nu furi, să nu faci desfrânare, să nu depui mărturie mincinoasă etc”. Dar, oare, creştinismul aceasta este? O religie al lui „ce să nu facem”? Este un creştinism prohibitiv? Dacă ar fi aşa, creştin ar fi tot cel ce nu săvârşeşte răul! Nu, însă! Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia, chiar cu riscul de a-i întoarce şi noi spatele, că adevăratul creştinism înseamnă mult mai mult decât atât… Adevăratul creştinism nu este doar fugă de păcat, ci este, deopotrivă, şi angajament cu toată fiinţa noastră în cultivarea virtuţilor. Este iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui, chiar dacă acesta din urmă ne-ar fi vrăjmaş. A iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele cu toată fiinţa noastră ne obligă să fim gata a renunţa la orice ne-ar putea împiedica de a alerga în urma Lui, iar bogatului de astăzi tocmai avuţiile îi stăteau în cale. De aceea pericopa evanghelică ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice ne-ar tenta ori ne-ar putea distrage de la iubirea şi comuniunea cu El”.

La final, Preasfinţia Sa a acordat Distincţia de vrednicie tuturor celor care au ajutat la restaurarea şi repictarea acestei biserici: D-lui Paul Stănescu − Preşedintele C.J. Olt, D-lui Primar Ion Birin, D-lui Manager Alexandru Taifas, D-lui Petre Stoica, D-lui Prof. Dr. Sorin Cace, D-lui Ion Boicea, D-lui Vasile Boicea, D-lui Cristi Nicolae Ozan şi D-lui Consilier Juridic Florin Diaconescu, iar PC Preot Paroh Ic. Stavr. Gheorghe Pătru i-a fost acordata Diploma de ctitor.