Liturghie arhierească la Parohia Bistriţa Nouă

Joi 2 februarie, în ziua Praznicului Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Grigorie Decapolitul”, din Parohia Bistriţa Nouă, loc. Piatra Olt.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat sensul sărbătorii Întâmpinării Domnului la templu, precum şi rolul pe care l-au avut cele două persoane care l-au întâmpinat pe Pruncul Iisus − Dreptul Simeon şi Proorociţa Ana −, subliniind totodată că acest praznic „este pentru noi îndemn să-L primim şi să-L recunoaştem pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, aşa cum L-au recunoscut Preotul Zaharia, cu prilejul tăierii împrejur, sau bătrânul Simeon şi Proorociţa Ana. Să-L primim şi noi, nu doar în braţele noastre − aşa cum a fost primit El la templu −, ci şi în fiinţa noastră, în interiorul nostru, prin Sfânta Împărtăşanie. Să-L primim pe Hristos în viaţa noastră, ca El să ne-o conducă, lepădându-ne de plăcerile, poftele şi slăbiciunile de tot felul. Viaţa noastră întreagă să o închinăm lui Dumnezeu şi să ne-o petrecem sub purtarea Lui de grijă, ca să ajungem în Împărăţia Lui cea cerească”.