Liturghie arhierească în Parohia Grojdibodu

Duminică 12 februarie, credincioşii Parohiei „Sfântul Grigorie Decapolitul”, din com. Grojdibodu, au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sebastian, prilej cu care a fost hirotonit diacon tânărul teolog Andrei-Octavian Grigore.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pilda fiului risipitor, arătând drama fiecăruia dintre cei doi fraţi: „În prima parte a acestei pericope este prezentat un tânăr păcătos, care se desparte de iubirea tatălui său şi pleacă într-o ţară străină, dar mai apoi se întoarce acasă, se reabilitează şi cu smerenie şi pocăinţă îi cere tatălui său iertare. Celălalt frate, deşi drept, rămâne afară de Împărăţie, căci el greşeşte prin neputinţa de a se bucura împreună cu tatăl lor de întoarcerea fiului pierdut.

Mesajul evangheliei de astăzi acesta este: dacă suntem cumva sau vom ajunge vreodată, în anumite clipe ale vieţii noastre, fiul cel pierdut, să ne aducem aminte că Dumnezeu ne aşteaptă şi este gata să ne repună neîntârziat şi fără reproş în aceeaşi stare din care am căzut, numai să arătăm aceeaşi conştiinţă, smerenie şi pornire de a ne schimba, asemenea fiului risipitor. Dacă, însă, suntem fiul care nu a căzut, gata să-I spunem lui Dumnezeu: „Iată de atâţia ani Îţi slujesc şi niciodată nu Ţi-am călcat porunca...”, atenţie că în această „dreptate” a noastră trebuie să picurăm şi un strop de iubire, pentru ca ea să nu fie o dreptate mândră şi împietrită, lipsită de compasiune faţă de cel căzut şi plină de dispreţ sau judecată crudă faţă de el.

Prin urmare, evanghelia de astăzi ne cheamă să ne pocăim dacă am căzut, iar dacă nu, să avem grijă, nu cumva să cădem tocmai prin faptul că ni se pare că „stăm”. Ne îndeamnă să învăţăm să ne bucurăm când vedem „binele” în jurul nostru, nu să ne înceţoşăm mintea cu invidie şi răutate ori privind cu gând viclean la bucuriile celorlalţi, bine ştiind că Dumnezeu are aceeaşi dragoste mare pentru toţi şi că Se bucură de fiecare dintre noi dacă vom şti să-I preţuim chemarea”.