Examen de capacitate preoţească în perioada 12-13 martie 2012

Mitropolia Olteniei organizează, la Centrul Mitropolitan din Craiova (str. Mitropolit Firmilian, nr. 3), în perioada 12-13 martie 2012, examen de capacitate preoţească. Acesta se va desfăşura după următorul program:

Luni, 12 martie 2012:

Orele 900-1200 ― examen scris la Teologie Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 1500 ― examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Marţi, 13 martie 2012:

Orele 900 ― examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei

Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Secţia Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului.

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot să solicite, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de titularizare rezultă din media de licenţă, media celor patru ani de studiu şi media examenului de capacitate, împărţite la trei. Media de promovare a examenului de capacitate este de minim 7,00;

– Depunerea dosarelor se face la Centrul Mitropolitan din Craiova, sectorul cultural, în perioada 5-7 martie 2012, achitându-se suma de 100 lei pentru înscrierea la examen;

Dosarul va conţine următoarele documente:

– Cerere către ÎPS  Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;

– Binecuvântarea ierarhului de care aparţine candidatul;

– Recomandarea preotului duhovnic;

– Copii de pe documentele de studii: diplomă (adeverinţă) de licenţă şi foaia matricolă de la Facultatea de Teologie,

– Carte de identitate;

– Adeverinţă medicală;

– Curriculum vitae;

– Cazier judiciar;

– Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie;

Tematica examenului de capacitate, întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova, este urmatoarea: