Resfinţirea bisericii cu hramul „Toţi Sfinţii”, Parohia Jugaru, com. Optaşi

Duminică 21 octombrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit resfinţirea bisericii cu hramul „Toţi Sfinţii” a Parohiei Jugaru din localitatea Optaşi, hirotonind preot pe Diac. Mădălin Vărzaru, pe seama Parohiei Cârlogani, şi diacon pe tânărul teolog Dan Camen.

La sfârşitul Sfintei Litrughii, în cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat cum preceptele legii morale − chiar dacă ni se par grele şi  împovărătoare, dând impresia limitării noastre − odată împlinite ne oferă bucuria şi libertatea în Hristos prin Duhul Sfânt: „Nu cumva Dumnezeu ne devine şi nouă incomod sau nepotrivit, asemenea Gherghesenilor din evanghelie, care l-au găsit pe Mântuitorul Hristos nepotrivit pentru ei, ci s-au gândit că aduce pagubă, s-au gândit la turma de porci care a pierit în mare pentru că Mântuitorul a îngăduit Legiunii de diavoli să intre în ea şi de aceea L-au rugat să plece de la ei?! Tot aşa se gândesc şi unii astăzi şi văd creştinismul ca pe o religie păguboasă, care te pune să dai de la tine la sărac, nu să iei sau să furi şi să te îmbogăţeşti, pentru că propovăduieşte sărăcia şi milostenia. Iată, deci, un Dumnezeu incomod pentru cei care doresc comoditate, bunăstare şi relaxare. Dumnezeu, însă, vine şi a venit pe pamânt să ne pună la treabă. Nimeni şi nicăieri în întrecerile acestea sportive nu se încununează cu victorii şi cu medalii dacă nu va lupta, dacă nu va munci, nu se va stradui şi nu va asuda. Aşa este şi în viaţa noastră spirituală: nimeni nu-L va câstiga şi cuceri pe Dumnezeu dacă nu se va lupta şi dacă nu va starui în viaţa aceasta cu post, cu rugăciune, cu milostenie, cu înfrânare şi cu toate celelalte fapte bune, chiar dacă ele dor sau sunt incomode. Acesta este, însă, preţul plătit pentru a-l dobândi pe Dumnezeu”.

La final, pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţia Sa a acordat rangul de Iconom Pr. Paroh Gheorghe Florea Laurenţiu şi Distincţia de Vrednicie Dlui Deputat Nicolae Stan, Dlui Primar Marin Scurtu şi Dlui Ilie Chiriţă, pictorul acestui locaş.