Resfinţirea bisericii „Sfânta Parascheva” a Parohiei Gropşani

Duminică, 25 noiembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a resfinţit biserica „Sfânta Parascheva” a Parohiei Gropşani, hirotonind diacon pe tânărul teolog Cătălin-Marian Condescu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat că „evanghelia citită la Sfânta Liturghie arată tuturor existenţa unui Creştinism simplu, comod, confortabil şi la îndemâna oricui, dar care abia dacă ne va mântui… Ce a cerut bogatul, însă? A dorit şi a râvnit la desăvârşire! De aceea i-a arătat Hristos că, dacă vrea să fie desăvârşit, atunci nu se mai poate mulţumi doar cu păzirea poruncilor, şi încă a celor mai simple…

Ne-ar fi convenit, poate, un Creştinism în care să fie suficient „să nu ucizi, să nu furi, să nu faci desfrânare, să nu depui mărturie mincinoasă etc”. Dar, oare, Creştinismul aceasta este? Este un Creştinism prohibitiv? Dacă ar fi aşa, creştin ar fi tot cel ce nu săvârşeşte răul! Nu, însă! Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia, chiar cu riscul de a-i întoarce şi noi spatele, că adevăratul Creştinism nu este doar fugă de păcat, ci este, deopotrivă, şi angajament cu toată fiinţa noastră în cultivarea virtuţilor. Este iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui, chiar dacă acesta din urmă ne-ar fi vrăjmaş. Adică ne cere să arătăm angajament: să postim, să facem milostenie, să ne rugăm, să slujim lui Dumnezeu şi semenilor. A iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele cu toată fiinţa noastră ne obligă să fim gata a renunţa la orice ne-ar putea împiedica de a alerga în urma Lui, iar bogatului de astăzi tocmai avuţiile îi stăteau în cale. De aceea pericopa evanghelică ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice ne-ar tenta ori ne-ar putea distrage de la iubirea şi comuniunea cu El, dacă vrem să putem dialoga cu El cu adevărat”.

La final, pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţitul Sebastian a acordat Distincţia de Vrednicie Dlui Primar Marinel Traşcă şi Dlui Viceprimar Constantin Dobriţoiu.