Şedinţa anuală a Adunării Eparhiale

Joi, 31 ianuarie, la Restaurantul „Mario” din localitatea Jitaru a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ care are în componenţa sa 30 de membri − 10 clerici şi 20 de laici − împărţiţi pe cinci comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te Deum, săvârşită de către PS Episcop Sebastian, în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal s-a procedat la prezentarea dărilor de seamă anuale, privind activitatea sectoarelor eparhiale: Pr. Vicar Gabriel Dobeanu – Sectorul Administrativ-Bisericesc; Pr. Mădălin Vărzaru – Sectorul Bunuri şi Patrimoniu şi Sectorul Juridic; Pr. Daniel Camen – Sectorul Cultural; Diac. Alexandru Mihai – Sectorul Economic; Pr. Lucian Ducă – Sectorul Construcţii şi Monumente Bisericeşti; Pr. Ionel-Daniel Rădoi – Sectorul Social-Filantropic.

Apoi, s-au purtat discuţii libere, s-au făcut propuneri în vederea reabilitării unor obiective monument-istoric emblematice pentru Eparhie, iar la sfârşit rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.