Slujba Deniei Prohodului la Mănăstirea Brâncoveni

Vineri, 3 mai, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit slujba Deniei Prohodului Domnului la Mănăstirea Brâncoveni.

La final, în cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat însemnătatea Deniei Prohodului, ca slujba înmormântării Mântuitorului Hristos: „Această slujbă se doreşte a fi înmormântarea Celui pe care, în mare grabă, Iosif din Arimateea şi Nicodim L-au coborât de pe cruce şi l-au îngropat, fără o ceremonie specifică lumii iudaice de atunci.

Noi, creştinii, în fiecare Vineri din săptămâna Patimilor, încercăm să recuperăm istoria, să îndreptăm răul care I s-a făcut lui Hristos şi să-I cântăm noi înmormântarea pe care nu au fost vrednici să o cânte oamenii din vremea Sa. Însă, unii dintre noi, şi astăzi Îl omoară pe Hristos, încetul cu încetul, prin dispreţ, prin înjurături, prin cuvinte spurcate, prin gânduri murdare, prin fapte urâte, prin indiferenţă faţă de Biserica şi învăţătura Lui. Oare, câte persoane au fost azi la denie ca să plângă?, pentru că oamenii L-au dat morţii pe Hristos. Această indiferenţă este moartea lui Dumnezeu în sufletele noastre, chiar dacă El trăieşte în veci şi nu-L va omorî nimeni; nu au făcut-o nici iudeii, nu o vor face nici indiferenţii zilelor de astăzi. Însă, El va muri încet-încet în sufletele noastre, ale celor care nu înţelegem că Hristos a înviat, că El este viu, că El este Stăpânul, căruia să-I slujim, ascultându-L şi împlinindu-I poruncile”.