Catehizarea copiilor în Parohia Izvoru

Sâmbătă, 1 iunie, imediat după slujba Vecerniei, în Parohia Izvoru s-a desfăşurat, în prezenţa a aproximativ 70 de copii, ora de cateheză cu tema “Să ne cunoaştem Biserica”.
Au participat copii din parohie care au putut cunoaşte astfel elementele specifice existente într-un locaş de cult, precum şi învăţătura Bisericii legată de opera de răscumpărare a neamului omenesc prin Mântuitorul Hristos.
A consemnat, Pr. Constantin Neacsa