Întâlnirea PS Sebastian cu profesorii metodişti şi responsabilii de cercuri pedagogice din jud. Olt, la disciplina Religie

Luni, 5 august a.c., la sediul ASCOR din Slatina a avut loc întâlnirea PS Părinte Episcop Sebastian cu grupul de lucru din jud. Olt la disciplina Religie, reprezentat de profesorii metodişti, responsabilii de Cercuri pedagogice şi membrii Consiliului Consulativ.

Premisele întâlnirii de lucru au fost enumerate de PS Părinte Episcop Sebastian: “Cinci ani de când cu ajutorul Bunului şi Mult-milostivului Dumnezeu, avem o episcopie nouă. Cinci ani de când sub oblăduirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni am reuşit să avem o activitate bună în eparhie – să hirotonim preoţi bine pregătiţi teologic pentru credincioşii din parohii, să sfinţim şi să resfinţim biserici vechi şi noi, să edităm reviste şi cărţi ziditoare de suflet, să avem la clasă dascăli care au obţinut cu o parte dintre elevi rezultate notabile la concursurile şcolare şi olimpiada de religie. Dar ce facem pentru majoritatea elevilor şi tinerilor din Eparhia noastră? Răspunsul la această întrebare se regăseşte acum în intensificarea acţiunilor de catehizare şi în întărirea colaborării reale dintre părinţii slujitori şi profesorii de religie”.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea fiecărui profesor metodist şi a zonei pe care acesta o acoperă, discuţiile continuând apoi cu prezentarea activităţilor didactice desfăşurate cu elevii în timpul vacanţei.

“Iniţiativa organizării acestor proiecte în vacanţa de vară a apărut din nevoia de a susţine activităţile catehetice desfăşurate în parohii sâmbătă seara după slujba Vecerniei, dar şi pentru a-i încuraja pe tinerii din faţa blocului să participe la activităţi cu caracter duhovnicesc în Biserică. Activităţile de vacanţă din cele cinci cercuri pedagogice au fost structurate pe trei direcţii: duhovniceşti, de formare-învăţare şi de recreere şi divertisment şi se desfăşoară până la începerea şcolii”, a menţionat doamna Florica Grecu, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Olt.

La întâlnire, au fost prezenţi cei cinci părinţi slujitori, desemnaţi de PS Sebastian pentru a coordona şi sprijini activităţile profesorilor de religie cu copiii şi tinerii din eparhie: Pr. Ion Ciucă de la Parohia “Cuvioasa Parascheva”-Câmpu Mare pentru zona de cerc pedagogic Slatina, Pr. Ion Oprea de la Parohia “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Cuvioasa Parascheva”-Comani pentru zona de cerc pedagogic Drăgăneşti-Olt, Pr. Arsenie Sandu de la Parohia “Cuvioasa Parascheva”-Iancu Jianu I pentru zona de cerc pedagogic Balş, Pr. Laurenţiu Hriţcu de la Parohia “Adormirea Maicii Domnului” pentru zona de cerc pedagogic Caracal şi Pr. Cristian Guguleanu de la Parohia “Sfântul Ioan Botezătorul” din Jieni pentru zona de cerc pedagogic Corabia.

Doamna inspector Florica Grecu a menţionat faptul că împărţirea şcolilor în cercuri pedagogice nu mai corespunde în totalitate cu jurisdicţia protoieriilor, de aceea este binevenită desemnare celor cinci părinţi slujitori ca şi corespondenţi pentru fiecare cerc pedagogic. Tot doamna inspector Florica Grecu a supus atenţiei proiectele care urmează să fie desfăşurate în perioada următoare, dintre care amintim:

-continuarea activităţilor didactice şi catehetice în colaborare cu părinţii slujitori şi membrii voluntari din parohie, în vacanţa de vară pentru elevii din cele cercuri pedagogice;

– stabilirea tipului şi planului de activităţi pentru anul şcolar 2013-2014, în parteneriat Şcoală-Biserică, prin activităţi generale conform programului catehetic al Patriarhiei Române şi Ministerului Educaţiei Naţionale, cât şi prin activiţăţi specifice disciplinei ca urmare a propunerilor şi solicitărilor venite de la părinţii slujitori şi profesorii de religie din teritoriu;

-crearea unei baze de date comune reactualizate (adrese de email, telefoane şi şcoli arondate parohiilor) pentru o comunicare mai rapidă între părinţii slujitori şi profesorii de religie;

-îmbunătăţirea comunicării pe bază ierarhică Protoierie-Cerc pedagogic;

-întâlnirea semestrială, pe cercuri pedagogice a profesorilor cu preoţii slujitori pentru analizarea activităţilor din cadrul parteneriatului Şcoală-Biserică;

-susţinerea evenimentelor derulate în parohii prin participarea directă a reprezentantului ISJ Olt (inspector de specialitate, profesor metodist sau responsabil de cerc pedagogic) şi mediatizarea pe blogul profesorilor de religie şi arte din judeţul Olt http://religiearte.wordpress.com/ ;

-invitarea profesorilor de religie şi arte de a colabora alături de preotul paroh pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursurile organizate de către Patriarhia Română, Sectorul teologic-educaţional (de exemplu Concursul Naţional de Muzică Bisericească “Lăudaţi pe Domnul!”, Concursul Naţional de creaţie “Copilul în familie”, Concursul-spectacol “Bucuria de a fi creştin”, etc.)

Întâlnirea s-a încheiat cu speranţa unei strânse colaborări pe viitor, care să aducă roade bogate în naos, pentru că prin intermediul Bisericii, copiii şi tinerii pot regăsi Calea, însemnătatea valorilor moral-creştine pentru viaţa de zi cu zi, precum şi modul în care îşi edifică personalitatea prin raportarea la “ceilalţi”. Ca parte a Trupului lui Hristos, noi toţi suntem chemaţi să participăm la lucrarea Bisericii în lume.