Biserica Parohiei Doba II a fost resfinţită

Duminică, 22 septembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit slujba de resfinţire a bisericii cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Parohia Doba II, comuna Pleşoiu.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a subliniat cele trei calităţi ale lui Hristos Învăţătorul, Domnul şi Mântuitorul, precum reies din evanghelia zilei: „Ca Învăţător, El rosteşte cuvinte ce i-a determinat pe cei care Îl ascultau să afirme nedumeriţi: „niciodată n-a vorbit cineva ca Acest Om” (In. 7, 46). Ca Domn, El Se arată Stăpânul a toate: al cerului, al pământului şi „al celor de dedesubt”. Ca Mântuitor, ne cheamă pe toţi să-I urmăm Lui, ca singura speranţă ce ne poate aduce iertarea păcatelor şi mântuirea. Iată de ce ucenicii lasă toate şi-I urmează! Impresionaţi de cuvintele Sale, mulţimile Îl ascultau fascinate şi nu se mai puteau desprinde de Dânsul. Martore minunilor Lui, erau de-a dreptul înmărmurite şi nu puteau să vadă în El decât pe Mesia cel aşteptat. Chemaţi să Îi urmeze, însă, s-a împlinit cuvântul Său care zice: „mulţi chemaţi, dar puţini aleşi” (Mt. 22, 14).

…Pentru ascultarea lor, Domnul a dat ucenicilor peşte nu doar mai mult decât le era necesar, ci chiar peste aşteptările şi puterile lor, arătând că măsura bunătăţii Lui este „nemăsurată”. Oare nu ne va da şi nouă, celor de astăzi, cel puţin cele de folos, dacă vom arăta câtuşi de puţină determinare în ascultarea Sa?”

Pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţia Sa a acordat rangul de Sachelar Părintelui Paroh Florin Andrei Broboană şi Distincţia de Vrednicie: dlui primar Valeriu Manolescu, dlui viceprimar Iulian Preda, dlor manageri Dumitru Roibu şi Ana Cocea Roibu, Dlui Adrian Solniţaru şi D-nei economist Eugenia Viscol.