Un fragment din lemnul Sfintei Cruci, precum şi părticele din moaştele Sfinţilor Nectarie de Eghina şi Vlasie de Sclavaina aduse spre închinare la Mănăstirea Clocociov

Sâmbătă, 28 septembrie, la orele 1700, un fragment din lemnul Sfintei Cruci, precum şi părticele din moaştele Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina şi ale Sfântului Sfinţit Mucenic Vlasie de Sclavaina au fost aduse spre închinare la Mănăstirea Clocociov din Slatina, fiind aşezate în pridvor, unde credincioşii le-au venerat şi sărutat.

Evenimentul a fost rodul bunelor relaţii statornicite de mai multă vreme între obştea Mănăstirii „Sfânta Irina” Hrisovalant din Grecia şi maicile de la Mănăstirea Clocociov din Slatina.

Astfel, cu binecuvântarea şi dragostea ÎPS Nicolae, Mitropolit de Mesoghia şi Lavreotiki, aceste odoare sfinte au fost aduse de către o delegaţie condusă de Părintele Exarh Gheorghe şi Maica Stareţă Fanuria.

Seara, în prezenţa unui număr considerabil de preoţi şi credincioşi, s-a săvârşit slujba Privegherii, Preasfinţitul Episcop Sebastian mulţumind tuturor celor care au făcut posibil acest pelerinaj, iar Părintele Protoprezbiter Gheorghe a transmis mesajul ÎPS Nicolae.

Pelerinajul credincioşilor s-a prelungit până noaptea târziu, iar a doua zi Preasfinţia Sa, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a sâvârşit Sfânta Liturghie, hirotonind diacon pe tânărul teolog Ioan Mecu, pe seama bisericii domneşti „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Caracal.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a istorisit viaţa celor doi sfinţi ale căror sfinte moaşte au fost aduse spre închinare, acestea rămânând la Mănăstirea Clocociov până marţi seara, când delegaţia s-a întors în Grecia.