Slujba Învierii la Catedrala Episcopală

Duminică, 20 aprilie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit slujba Învierii Domnului la Catedrala Episcopală.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat sensul morţii şi învierii umane: „Înţelegerea Învierii este cu mult diferită de cea a morţii. Astfel, dacă în Înviere unii cred, iar alţii nu, moartea este o certitudine pentru tot cel ce s-a născut şi se va naşte din femeie (Mt. 11, 11). Cu părere de rău constatăm că, uneori, nici cei implicaţi în viaţa Bisericii nu şi-au însuşit corect linia ortodoxă a vieţii de dincolo! Astfel, unii transformă firescul morţii în disperare sau chiar necredinţă, iar alţii ─ prin instituţia bocitoarelor, ori a diferitelor practici de sorginte păgână ─ o aruncă în derizoriu.

Realitatea vieţii de aici ne este cunoscută, iar pe cea a raiului şi a iadului ne-a arătat-o Hristos, Care S-a pogorât „în mormânt cu trupul şi în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, toate umplându-le” cu a Sa prezenţă, dar nu înainte de a ne făgădui moştenirea „împărăţiei pregătită de la întemeierea lumii” (Mt. 25, 34). Unanima mărturie a Bisericii ne arată că, până la obşteasca judecată, trupul care s-a dat pământului din care a fost tocmit îşi aşteaptă învierea, pentru a primi plată împreună cu sufletul care a locuit întru el.

Prin reiteratul salut pascal, ne facem şi noi martori, peste veacuri, ai mormântului gol, unde moartea a fost omorâtă, iar Viaţa a ieşit biruitoare”.