Liturghie arhierească în Parohia Beria

Duminică, 4 mai, Preasfinţitul Episcop Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Beria, com. Oporelu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia duminicii a III-a după Paşti, a femeilor mironosiţe: „Din această evanghelie învăţăm că trebuie să-L slujim pe Dumnezeu după putinţa şi înţelegerea noastră, şi El va avea grijă să prăvălească această piatră grea care ne ţine legate mintea şi gândirea mai mult de cele materiale, de cele trecătoare, şi nu ne lasă să-L înţelegem aşa cum ni S-a revelat El. Citiţi Sfintele Evanghelii şi vedeţi că Mântuitorul nu S-a arătat preocupat atât de cele din lumea aceasta, cât de cele de dincolo! Nu S-a arătat niciodată îngrijorat de faptul că ─ de exemplu ─ romanii cotropiseră Ţara Sfântă, chiar dacă iudeii vedeau în El pe liderul eliberator de aceia; nu L-a interesat cine era rege în vremea aceea peste Israel, cu toate că Irod s-a temut de El că îi va lua locul; nu L-a interesat politica! Întotdeauna mesajul învăţăturilor Sale avea în vedere pregătirea pentru lumea şi viaţa de dincolo de moarte, pentru Împărăţia Cerurilor”.