Liturghie arhierească la Mănăstirea Clocociov

Duminică, 7 decembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Clocociov, hirotonind diacon pe tânărul teolog Ţăpurin Marius-Nelu şi preot pe diac. Ciurea Dănuţ, pe seama Parohiei Văleni, com. Brâncoveni.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia a XXVIII-a după Rusalii, în care se arată minunea tămăduirii femeii gârbove: „Păcatele formalismului, ipocriziei, pizmei şi răutăţii ne pândesc deopotrivă şi pe noi! De câte ori nu ne-am surprins şi noi a fi formalistul, ipocritul, invidiosul ori mâniosul din evanghelia de astăzi? Să luăm aminte, însă, că toate acestea, de vreme ce l-au aruncat în izolare şi ridicol pe mai marele sinagogii, nu ne vor putea aduce nici nouă decât aceeaşi dureroasă şi amară ruşine. Atitudini de complex faţă de cel mai bun decât noi, ori de mimat creştinismul − de vreme ce nu îl iubim cu adevărat −, de mânie, ca replică a neputinţei şi nimicniciei noastre, precum şi de invidie, în locul competiţiei constructive, sunt tot atâtea expresii ale asemănării noastre cu cel înfierat în evanghelia de astăzi.

Să ne deprindem a-l iubi pe aproapele, mai înainte de a-l judeca ori a-l dispreţui, bineştiind că în fiecare din cei din jurul nostru se poate ascunde un fiu sau o fiică a lui Avraam. Să punem iubirea lui Dumnezeu mai presus de orice faptă bună, şi ne va pune şi El pe noi mai presus de orice! Să ne iubim aproapele şi să-l slujim cu dragoste, şi atunci „plata noastră multă va fi în ceruri”.