Şedinţă de lucru la Craiova cu inspectorii de religie şi inspectorii eparhiali pe probleme de învăţământ din Mitropolia Olteniei

Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit joi, 12 februarie, o întâlnire o întâlnire de lucru la care au participat inspectorii de religie şi inspectorii eparhiali pe probleme de învăţământ din Mitropolia Olteniei. Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi a avut ca obiectiv principal lămurirea mai multor aspecte legate de promovarea şi susţinerea disciplinei Religie în structura planului de învăţământ.

Ţinând cont de necesitatea actuală a promovării orei de religie în cadrul planului de şcolarizare, inspectorii de specialitate şi inspectorii eparhiali pe probleme de învăţământ din Mitropolia Olteniei s-au întâlnit la Craiova pentru a discuta mai multe aspecte de ordin practic. În acest sens, fiecare inspectorat şcolar judeţean (ISJ) şi centru eparhial a fost reprezentat în cadrul respectivei întruniri: Pr. Lect. Dr. Adrian Boldişor – reprezentantul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei, Pr. Prof. Gheorghe Pîrva – ISJ Dolj, Pr. Prof. Neofit Stănciulescu – ISJ Gorj, Pr. Dr. Ştefan Zară – consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, Pr. Nifon Dorin Iancu – inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, Prof. Daniela Ionescu – ISJ Vâlcea, Pr. Dr. Ovidiu Polexă – consilier în cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaei, Prof. Daniela Săftoiu – ISJ Mehedinţi, Daniel Naidin – consilier în cadrul Episcopiei Slatinei şi Prof. Florica Grecu – ISJ Olt.

Religia – vocaţie şi apostolat

În deschiderea dezbaterii IPS Părinte Mitropolit a sublinit necesitatea întării activităţii misionare în rândul profesorilor de religie şi responsabilizarea acestora în vederea unei gestionări eficiente a activităţii didactice pe care o desfăşoară la catedră. „Dumnezeu ne dă, ne ajută, ne sprijină atunci când cerem şi faptul că religia este în şcoală este într-adevăr binecuvântarea şi ajutorul Său. Cu toate acestea, datorită faptului că nu întotdeauna ne facem datoria trebuie să trecem prin astfel de încercări. De aceea, nu trebuie să uităm că religia este vocaţie şi apostolat. Este foarte important pentru profesorul de religie să înţeleagă faptul că el este un mărturisotor în şcoala în care îşi face datoria. Este omul lui Dumnezeu care are o misiune cu totul aparte. Dacă nu ne vom îndrepta spre ora de religie în felul acesta, nu o să putem face faţă agresivităţii lumii contemporane, unde secularizarea are diferite aplicaţii şi forme de manifestare, de la simplele adversiuni faţă de elementul spiritual, până la răutate. Întotdeauna s-a arătat în lume cel rău, aşa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, şi umbra lui, prin efectul distrugător al răului pe care îl împrăştie, găseşte suflete slabe şi neputincioase pe care le îndeamnă să fie împotrivă. Dacă vedem lupta secularului împotriva religiosului ne dăm seama că de fapt este o altă formă de manifestare a elementului negativ în societate şi că mulţi care se fac exponenţi ai acestor factori sunt deja în întuneric. Ca să spui la ora actuală că nu ai nevoie de icoană, de religie, de spiritualitate, când constatăm în societate atâta răutate şi agresiune, te poţi întreba cine îl poartă şi încotro este purtat omul? Ştim cu toţii că vin vremurile când se vor arăta «proorocii cei mincinoşi», oameni care nu-L au pe Dumnezeu în sufletul lor, dar trebuie să îndrăznim pentru că cel care a biruit este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine, cum îi facem pe profesorii noştri să creadă? Cum îi facem să se roage? Să vină la Biserică? Acestea sunt elementele care trebuie să ne preocupe permanent”, a spus IPS Părinte Irineu. Tot în acest sens, Mitropolitul Olteniei a arătat că este absolut necesar „să ne facem o evaluare serioasă”. „Trebuie să avem curajul să-l responsabilizăm pe cel care nu îşi face datoria! Bunăstarea materială ajută vieţii acesteia pământeşti, dar nu ea este adevărata viaţă. Dacă nu socotim sistemul nostru de valori pe orizontală, ci numai pe verticală, atunci suntem departe de Dumnezeu. Este foarte important ca în acest context noi să putem zidi. Biserica se zideşte în continuare. Sunt valori în viaţa noastră, în şcoală, în societate, printre profesori, care trebuiesc căutate şi valorificate. Prin urmare, suntem convinşi cu toţii că religia este absolut imperativă într-o societate în mişcare. Religia în şcoală este hrana copilului de astăzi şi a adolescentului de mâine. Dacă reuşim să punem această piatră de temelie pentru viaţa şi identitatea copiilor şi tenirilor noştri, vom reuşi să-i cuprindem în acest edificiu al Bisericii şi implicit al ţării noastre. vedem bine din istoria poporului român că ţara şi Biserica sunt într-o legătură indistructibilă. Nu poţi vobi de român, fără să vorbeşti de creştin. Pentru aceasta, religia este preocuparea noastră de bază şi dacă avem posibilitatea de a o promova în şcolile noastre, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să o menţinem la acelaşi loc de cinste”, a conchis IPS Irineu.

Probleme dezbătute pe ordinea de zi

Dezbaterile au fost centrate pe noile prevederi legale cu privire la ora de religie şi pe comunicările făcute de Cancelaria Sfântului Sinod al BOR în acest sens, ca de pildă: impactul deciziei Curţii Constituţionale a României, din 12 noiembrie 2014, cu privire la ora de religie;  necesitatea încheierii de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării în vederea susţinerii şi îmbunătăţirii orei de religie; înfiinţarea şi susţinerea Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie (A.P.O.R.) şi prezentarea statutului acesteia; procedura de acordare şi retragere a avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului pentru desfăşurarea de activităţi în învăţământul religios; înfiinţarea suplimentului lunar Lumina Educaţiei al Ziarului Lumina, în vederea promovării şi mediatizării necesităţii orei de Religie în şcoală. Au fost făcute de asemenea propuneri pentru organizarea de activităţi educative şi recreative pentru elevii cu merite deosebite la învăţătură din Mitropolia Olteniei (ex.: tabere de vară), precum şi în vederea întăririi colaborării dintre preotul paroh şi profesorul de religie.

A consemnat: Arhid. Ioniţă Apostolache

sursa: MitropoliaOlteniei.ro